Informace o vysokých školách v ČR

Měsíční archív: Prosinec 2013

Dálkové studium vysoké školy Ostrava

I v Ostravě se najde několik vysokých škol, na kterých studenti mohou dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Jednou z vysokých škol je i Ostravská univerzita v Ostravě, která byla založena teprve roku 1991. Na vysoké škole v Ostravě je možné studovat v několika studijních programech a to na následujících fakultách:

 • Fakulta sociálních studií 
 • Přirodovědecká fakulta 
 • Lékařská fakulta 
 • Filozofická fakulta 
 • Fakulta umění 
 • Pedagogická fakulta 
 • Rektorát 

Studijní programy jsou volitelné, studenti mohou začít v tom bakalářském a dále pokračovat v programech magisterských či doktorských.

K dispozici jsou ale i programy celoživotního vzdělávání, které jsou v posledních letech velmi oblíbené nejen co se týče vysoké školy v Ostravě. Nezbytnou součástí univerzity je i knihovna, jejíž součástí je i například studovna. Univerzitní knihovna má pochopitelně především funkci výpůjční, studenti si zde na základně online systému mohou rezervovat a následně zapůjčit knihy a další studijní materiály, které jsou potřeba k jejich řádnému studiu. Abyste mohli na Ostravské univerzitě řádně studovat, musíte úspěšně projít přijímacím řízením, které je pro každou z fakult rozdílné. Většinou se jedná o přijímací řízení oborové a přihlíží se tak nejvíc na znalosti z daného oboru.

V Ostravě se nabízí studium i na Vysoké škole báňská – Technická univerzita Ostrava, která má bohatou historii a založena byla před více než 160 ti lety. Univerzita rovněž poskytuje vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských programech a to jak v rámci denního, tak i dálkového studia. V nabídce jednotlivých programů najdete zejména technické a ekonomické obory.

Vložil Kombinované studium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Příjmací zkoušky online test

Přijímací zkoušky jsou vždy velkou událostí v životě dítěte i dospělého. A rozhodně se není čemu divit, protože jsou to právě přijímací zkoušky, na nichž velmi záleží budoucnost daného člověka. Neúspěch u přijímacích zkoušek je navíc velkým zásahem pro psychickou stránku a to už jen z toho důvodu, že se většina studentů na tyto zkoušky připravuje ve dne v noci. Netřeba to podceňovat, a pokud můžete, rozhodně si některé testy co nejčastěji zkoušete.

Zkoušení si různých testů totiž není jen o tom, abyste se nějak připravili nebo dokonce zabili čas při učení.

Snadno se díky tomu dozvíte, co ještě nevíte, v jakém směru vědomostně zaostáváte a měli byste přitlačit na pilu a pochopitelně, v čem naopak vynikáte naprosto dokonale. Je ale velmi důležité, abyste si vyhledali právě vhodné testy, které jsou úměrné vašemu věku, znalostem a zaměřili se tak jen na určitý typ online testů.

Některé testy lze skutečně najít a to celkem bez problémů na internetu. Všichni zajisté velmi dobře známe Scio testy, které ocení zejména budoucí absolventi středních škol. V nabídce jsou ale i testy pro základní a vysoké školy, které jsou snadno dohledatelné online. Nezapomínejte se při hledání podívat i na oficiální stránky dané školy, ať už jde o školu střední nebo vysokou, kde by se takové testy mohly nacházet. Většina vysokých škol shromažďuje testy z minulých let, které jsou budoucím uchazečům předkládány dokonce i s výsledky.

Testy jsou navíc k dispozici ke stažení a můžete si je tak začít vyplňovat prakticky kdekoli, kde se právě nacházíte bez ohledu na internetové připojení.

Vložil Online testy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Scio testy zdarma

Přípravné testy Scio jsou přínosem pro každého studenta i pro jeho rodiče. Rodiče si tak totiž mohou dokonale prověřit, jak je na tom jejich dítě se znalostmi a případně na tomto základě pouvažovat, kam se bude ubírat jeho další studium. Ať už má před sebou dítě přijímací zkoušky na střední školu nebo na vysokou školu, rozhodně se můžete ve všech směrech spolehnout právě na Scio. Ty jsou, ovšem jen některé, k dispozici na internetu zcela zdarma, zpětně ale dohledáte jen testy některé.

Jednotlivé Scio testy jsou přehledně rozděleny do kategorií a to na základě aktuálního věku dítěte. Směrnice vzdělávacích programů jsou pro všechny základní i střední školy stejné a tak je snadno odvoditelné, co všechno by dítě v daném věku mělo umět, pokud pravidelně chodí do školy a věnuje se studiu. Rodiče si tak mohou vybírat vědomostní Scio testy nebo speciální hračky pro děti od tří let až do dvaceti let, kdy má dítě už ve většině případů po maturitě.

Scio navíc zajišťuje i Národní srovnávací zkoušky, které probíhají několikrát do roka a to hned v několika městech České republiky. Jsou určeny pro všechny, kdo si podívají přihlášku na vysokou školu a prostřednictvím této přihlášky je navíc možné, abyste se přihlásili. Tyto testy jsou vhodné zejména pro ty studenty, kteří se hlásí na ty vysoké školy, kde je přihlíženo při přijímacím řízení k výsledkům Scio testů. A možná to budou právě Scio testy, které vám značně pomohou v tom, abyste se dostali na svou vysněnou vysokou školu, o kterou už dlouho stojíte.

Vložil Online testy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Scio testy ke stažení

Scio testy jsou takovým všeobecným předpokladem pro středoškolské studenty, kteří se dále chystají na vysoké školy. A to nejen pro ně. Scio testy jsou několik týdnů před nástupem k maturitní zkoušce dávány alespoň na vyzkoušení každému – výsledek však rozhodně není dobré podceňovat, a to bez ohledu na to, zda se student hlásí na vysokou školu nebo nikoli. Scio testy představuje velmi moderní vzdělávání a prověření obecných a základních informací, které by měl student během čtyřletého studia na střední škole načerpat. Scio testy jsou po skončení porovnávány i s testy jinými.

Scio ale nemá připraveny jen testy pro střední školy. Lze se podívat dokonce i na jiné testy, prakticky v nabídce najdete testy pro děti od předškolního věku až do toho školského. Stažení Scio testů je možné zejména na oficiálních stránkách Scio, ale k dispozici jsou zcela pochopitelně jen testy a jejich výsledky z let minulých. Na stránkách se mimo jiné můžete setkat i s různými novinkami a podrobnými informacemi, jak například postupovat při vyplňování Scio testů nebo jak je kompletně stáhnout.

Co se týče Scio testů pro střední školy, žáci by si na jejich výsledku měli dát skutečně záležet. A to zejména pak v případě, že se student hodlá hlásit na vysokou školy. Nejsou to všechny školy, ale některé vysoké školy při výběru svých budoucích žáků začínají přihlížet k tomu, jaký byl žákům výsledek při Scio testech. Scio testy jsou velmi obsáhlé, žák by je měl zvládnout zcela bez pomoci a jakéhokoli studijního materiálu.

Vložil Testy Scio | Štítek , , , | Zanechat komentář

Scio testy matematika

Scio testy jsou obecně známy jako testy všeobecných předpokladů, které slouží jako obecně vzdělávací programy, které ale nepůsobí na rozvoj a ověření si informací nejen ve školách. Ke Scio testům mají přístup i ti, kdo už ze školy vyšli a jen mají zájem si například Scio test z některého předmětu nebo oboru vyzkoušet. Scio testy jsou nejčastěji dávány k vyplnění těm studentům, jejichž středoškolské studium se blíží ke konci a tak i ke splnění maturitní zkoušky. Více méně jsou takovou přípravou na přijímací zkoušky na vysokou školu. Ve Scio testech si zkrátka a dobře studenti mohou dokonale prověřit své znalosti z daného předmětu. V tomto případě jde o znalosti z oblasti středoškolské matematiky.

Výsledky jednotlivých Scio testů jsou po vyplnění srovnávány s testy od dalších uchazečů a absolventů tohoto testu. Ve srovnání by tam student měl vyjít co nejlépe, což značně zvyšuje jeho předpoklad k přijetí na vybranou vysokou školu – ne všechny vysoké školy přihlížejí k výsledkům testů Scio, ale pro některé studenty je to bezpochyby značnou výhodou, pokud jim test vyjde co nejlépe.

Úlohy, které jsou studentům nabízeny k řešení ve Scio testech, jsou stanoveny na základě vědomostí pro gymnázia, které by měl student během let strávených studiem na střední škole načerpat. Při řešení testů Scio nejsou dovolovány žádné pomůcky, jako například matematické tabulky nebo kalkulačka, která by za studenty mohla vyřešit řadu matematických příkladů.

Nemusíte se ale obávat, že by se vám snad nedostalo žádné pomůcky. K dispozici jsou některé vzorečky a a poznámky, které studentům pomáhají v řešení příkladů.

Vložil Testy Scio | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Masarykova univerzita Brno fakulty

Masarykova univerzita je jednou z nejstarších univerzit v České republice a jednou z nejuznávanějších univerzit střední Evropy. Už po několik let se navíc jedná o jednu z nejžádanějších univerzit v České republice a mimo jiné jednu z nejuznávanějších. Masarykova univerzita velmi prosazuje vědu a výzkum, mimo jiné se na ně i nejvíc zaměřuje. Masarykova univerzita se v rámci výzkumu účastní různých soutěží a nutno zmínit, že často obsazuje i první čísla.

Jednotlivých fakult je několik, přičemž každá z nich se zaměřuje na výuku jiného oboru. Jde o velmi jednoduchý systém, kterému snadno porozumíte a dojdete k informacím, které potřebujete.

A jaké jsou vlastně ony fakulty?

 • Lékařské fakulta 
 • Právnická fakulta 
 • Pedagogická fakulta 
 • Filozofická fakulta 
 • Ekonomické-správní fakulta 
 • Přírodovědecká fakulta 
 • Fakulta sportovních studií 
 • Fakulta informatiky 
 • Fakulta sociálních studií 

Jednotlivé fakulty přitom umožňují studium celkem 1 400 různých oborů, mezi kterými si zaručeně každý najde ten svůj. Při výběru vhodného studijního programu a oboru je třeba myslet i na to, že pro vás musí představovat perspektivu do budoucnosti. Masarykova univerzita připravuje každoročně pro studenty dokonce i studijní programy v zahraničí a to nejen v Evropě, ale i po celém světě. Každá fakulta má navíc k dispozici i vlastní knihovnu a studovnu, kde se studenti Masarykovy univerzity mohou pravidelně připravovat na budoucí studium. Zaveden je i velmi přehledný a jednoduchý online informační systém, který představuje zdroj informací nejen v rámci knihovny a studovny pro všechny studenty.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta

Právnická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje studium v programu bakalářském, magisterském a následně doktorském. Mimo jiné se tato fakulta řadí mezi jednu ze čtyř právnických fakult, které vůbec v České republice najdete. Ačkoli byla Právnická fakulta po několik let zavřená, v současné době poskytuje vzdělávání na té nejlepší úrovni a jde o moderní fakultu, která vytváří naprosto dokonalé zázemí pro všechny studenty práv.

Přijímací řízení pro všechny fakulty Masarykovy univerzity je prakticky naprosto stejné. Vždy je nutné projít a úspěšně splnit veškeré testy, které jsou pochopitelně pro všechny fakulty rozdílné a rok od roku se liší. V současné době najdete Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na ulici Antonínská v Brně, konkrétně je sídlo v bývalé budově alumnátu.

Právnická fakulta se mimo jiné zaměřuje i na celoživotní vzdělávání, přináší studentům i široké veřejnost zpracování různých právních expertíz nebo posudků a pochopitelně poskytuje i poradenství v oblasti práva. Osobní konzultace pochopitelně nejsou zcela zdarma pro širokou veřejnost, ale lze se objednávat k akademickým pracovníkům. Každý student musí po dobu svého studia až do jeho ukončení absolvovat praxi odbornou, která je v rámci studia jedním z nejdůležitějších bodů.

Jednotlivé semináře nebo výuka v rámci praxe tak probíhá u některých veřejných soudních procesech a jednáních, rozhodčích řízení, tvorby práva nebo při realizaci různých typů smluv a dokumentů.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář