Informace o vysokých školách v ČR

Měsíční archív: Listopad 2014

Soukromé vysoké školy

Hlavní rozdíl mezi vysokou školou státní a soukromou je ten, že na vysoké škole státní se neplatí školné, které dělá běžně kolem 20 000 Kč / semestr. Samozřejmě je tato částka velmi individuální. Existují takové školy, kde se školné pohybuje i kolem 50 000 / semestr.

Obecně lze o soukromých školách říct, že mají nedostatek studentů. Zatímco vysoké školy státní každým rokem nabírají více a více studentů a otevírají nové obory, soukromé školy se tahají o každého studenta, který je schopen jim nějakou částku zaplatit na provoz těchto škol.

I proto se ze soukromých škol téměř nevyhazuje a tím pádem je větší jistota zdárného absolvování. Samozřejmě nelze ale předpokládat, že jakmile si zaplatíte školné, už vás nikdo od zkoušky nevyhodí.

Ze soukromých škol pak všeobecně vznikají absolventi, kteří mají větší přehled ve svém oboru. Jedná se totiž o obory jednooborové, kde je kladen hlavně velký důraz na praxi. U státních škol je kladen vždy větší důraz na teoretické znalosti studentů, které jsou praxí pouze zřídka doplňovány například formou jednoho praktického předmětu v posledním ročníku studia. Toto pravidlo neplatí však u profesí, kde je důležité získat praxi už i během studia (veterináři, lékaři, zdravotní sestry, všeobecně se jedná o obory, při kterých je nutné pracovat s lidmi a jejich zdravím).

Ne každý si však může vysokou školu dovolit platit a mnohdy i ten, kdo si to dovolit může, volí raději běžnou vysokou školu, kde mu není dána taková individualita v učení a zdokonalování se. I přesto samozřejmě i z vysokých škol státních vycházejí odborníci, kteří však savou praxi teprve musí získat.

Vložil Studium na vysoké škole | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké školy v Praze

V Praze se nachází 38 vysokých škol. Nejvíce navštěvovanou studentky je pak Karlova Univerzita, ČVUT a ČZU. Všechny vysoké školy v Praze, které jsou státní, tak na nich lze studovat bez poplatku za studium.

Tyto školy pak podléhají státnímu zákonu o vysokých školách. Vysoké školy v Praze se tedy neliší od žádných jiných.

Pokud z Prahy nejste, musíte řešit dopravu a ubytování i stravování v lokalitě, která je vaší škole blízká. Zjistěte si tedy, zda škola, na kterou se hlásíte, disponuje menzou a dokáže zajistit svým studentům ubytování.

V případě, že by tímto škola nedisponovala, museli byste každý den kvůli studiu dojíždět. Z dlouhodobého hlediska je to velmi nevýhodné.

Než se rozhodnete na nějakou školu poslat svou přihlášku, nejdříve se zaměřte sami na sebe. Kde se vidíte za 10 let? Jako lékař? Publicista? Právník? Teprve poté se pro školu rozhodněte. Dobře si prostudujte i hodnocení absolventů.

Z tohoto hodnocení se dozvíte o škole, kam se chystáte opravdu co nejvíce informací. Mezi ně patří například otázky ohledně uplatnění se na trhu práce, které bývají klíčové pro podání přihlášky.

Přihláška k přijímacímu řízení není zdarma, ale platí se za ni od 400 do 500 Kč. Cenu si stanovuje daná fakulta sama a jedná se o administrativní poplatek za přijímací řízení, který vám v případě úspěchu i neúspěchu vrácen nebude.

Vždy si také velmi dobře prostudujte, jaké jsou požadavky na studenty k přijímacímu řízení. Pokud se hlásíte na lékařskou fakultu a jdete z gymnázia, budete to mít jistě těžší, než zdravotní sestřičky, které absolvovaly maturitní vzdělání na střední zdravotnické škole. Vždy si tedy zjistěte, co musíte ke zkouškám umět.

Vložil Státní školy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola podnikání Ostrava

Jedná se o vysokou školu, která se honosí tím, že jako jediná v České republice opravdu připravuje své studenty na podnikání v praxi. Zde se naučíte jak principy teoretické, tak také praktické. V rámci studia je každý student povinen se aktivně zapojovat do praxe ve spřátelených firmách. Absolventi pak nemají problém se uplatnit na trhu práce.

Škola je soukromá, její studium je tedy hrazeno jak u prezenční, tak i u kombinované formy studia. Školné je však garantované v neměnné výši po celou dobu studia. Školné je od 17 995 Kč / semestr pro bakalářské studium v prezenční formě v Ostravě.

Jednoznačně lze říci, že tuto školu studují lidé, kteří buď chtějí založit vlastní podnik a nebo chtějí pracovat v nadnárodní a nebo velké společnosti.

Obory bakalářského studia (tříleté pro jak prezenční, tak i kombinovanou formu):

  • Podnikání
  • Podnikání a management v obchodě
  • Podnikání a management v životním prostředí

Magisterské navazující studium je dvouleté s výchozím titulem Ing. pro obor Podnikání.

Na této škole lze využít také možnosti celoživotního vzdělávání.

Škola také poskytuje individuální přístup ke každému studentovi, atraktivní výukové metody, možnost vycestování v rámci studia do zahraničí, diplom Supplement Label, vlastní vysokoškolské koleje, job servis, klub absolventů a spolupráci s podnikateli.

Konzultační střediska této školy pak naleznete i v Brně, Olomouci a Pardubicích, kde taktéž můžete tuto školu studovat, ale pouze v kombinované formě.

Ubytování je zajištěno v rezidenčních kolejích Slezská, kde se cena za ubytování pohybuje od 90 Kč do 216 Kč za noc v závislosti na vybavení a dalších aspektech pokoje. Stravování je pak zajištěno v budově školy formou bufetu. K dispozici jsou zde i menzy, které provozuje Báňská.

 

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola Příbram

V Příbrami se nachází hned několik vysokých škol, mezi které patří nejznámější VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Sídlo má v Bratislavě, ale svou fakultu právě v Příbrami. Tato fakulta nese název Ústav. Sv. Jana Nepomuka Neumana Příbram. Jedná se o neziskovou organizaci, která vychovává odborníky v oblastech zdravotnictví a sociální péče (ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní vyšetřovací metody).

Cílem fakulty je vychovávat zdravotníky a ošetřovatele v duchu křesťanství bez rozdílu materiálního zabezpečení a rasových předsudků. Škola se angažuje i v rámci organizace Člověk v tísni, kde se zapojuje do ošetřovatelského dění v rámci zemí třetího světa.

V Příbrami lze studovat tyto bakalářské obory:

Ošetřovatelství
Sociální práce

Ošetřovatelství rozvíjí teoretické vědomosti získané ze střední zdravotnické školy do praxe. Jedná se o jednooborové studium tříleté. Po celou dobu studia i před nástupem je nutno mít praxi ve zdravotnictví, která musí být doložitelná.

Sociální práce rozšiřuje profesní přípravu i do veřejné správy. Studium je tříleté a absolvent smí vykonávat funkci sociálního pracovníka v institucích a úřadech. Smí také přímo sociální péči poskytovat. Zde není potřeba předchozí praxe ani zaměstnání. Podmínkou pro přijetí do oboru je ukončené střední vzdělání maturitou.

Magisterské programy na této škole jsou studovány v Bratislavě a jedná se o přímo navazující programy těchto jednooborů.

Z dalších škol, které Příbram nabízí, lze zmínit VŠ evropských a regionálních studií, kde se lze specializovat na ekonomiku a management, či bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář