Informace o vysokých školách v ČR

Archív

Vysoká škola ekonomická Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje celkově šesti fakultami. Uchazeči o studium mohou vybírat z fakulty financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské fakulty, fakulty informatiky a statistiky, managementu a národohospodářské fakulty.

Pro bakalářské obory jsou také otevřeny přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a na webu školy najdete také přípravné zkušební testy, které doporučujeme prostudovat, abyste na přijímací řízení byli co nejvíce připraveni.

Tyto testy jsou zpracovány jako “zadání” a “správné řešení”.

Na školu se pro různé obory dělají zkoušky z cizího jazyka a matematiky, logiky a kultury. Vždy se však dělají zkoušky z cizího jazyka, a to pro jakýkoliv obor.

Škola nabízí terciární vzdělávací systém doplněný o studium MBA a studium pro seniory. Jedná se tedy o tzv. školu třetího věku. Škola se také úzce zabývá výzkumem a publikační činností. Provozuje vědecké časopisy, kam přispívají i sami studenti svými poznatky.

Nemusíte být však student této školy, abyste se mohli vzdělávat na této škole. Můžete se přihlásit na kurzy pořádané školou pro širokou veřejnost pro doplnění svých znalostí. Zapsat se můžete například na jednodenní kurz Osobního rozvoje, kde vás naučí, jak správně komunikovat s lidmi, jak vyjednávat a přesvědčovat.

Absolventi se nemají problém uchytit na trhu práce díky skvělým znalostem a dovednostem z praxe. Důkazem toho i je, že VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy pro rok 2014 společností Eduniversal. Škola se tedy zařadila mezi 27 celosvětově nejuznávanějších vysokých škol. Už od roku 2009 se stále umisťuje na tomto žebříčku do třetího místa. I to jí přidává každým rokem na prestiži.

Škola je státní a za studium zde se neplatí. K dispozici mají studenti menzu a také koleje, o které si v případě zájmu musí požádat.

Vložil Studium v Praze | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jakmile projdete přijímacím řízením a zápisem na tuto školu, stáváte se členem akademické obce této školy. Získáváte status studenta se všemi výhodami, které nabízí a tím i povinnosti, které souvisí s vámi vybraným oborem. Škola klade velký důraz na získání praxe přímo v rámci studia. V studijním plánu je velké množství předmětů, které jsou praktické a vedeny přímo na pracovištích vašich potenciálních zaměstnavatelů.

Ve škole se nenachází jen studijní oddělení, ale také poradenské centrum pro studenty, které má za úkol provést studenta celým jeho studiem a pomoci mu s jeho případnými otázkami a nedorozuměními. Poradenské centrum studentovi pomáhá v jeho hladkém studiu. Je to však pouze informační středisko.

Studentům na této škole je k dispozici rozsáhlá volně přístupná knihovna, odkud mohou čerpat poznatky pro své studium a knihy si půjčovat. Studentům také odpadá klasické kopírování materiálů z knih. Na škole funguje prodejna skript, kde si můžete zakoupit všechna skripta k předmětům, do kterých se zapíšete.

Také jsou zde studentům zpřístupněné počítačové učebny, koleje a dokonce i vlastní cestovní kancelář. Jedná se o unikát v ČR, který má tato škola pojištěn proti úpadku. Na škole se totiž vyučuje cestovní ruch a tím pádem škola nabízí praktické zkušenosti s prodejem zájezdů a dalších povinností, které z této práce vyplývají.

Stravování na škole je formou menzy, která nefunguje po celý den, ale pouze v době kolem oběda.

I na této škole je v provozu kreditní systém. Za každý zdárně ukončený předmět získá student kredit. Tyto kredity s na konci celého studia sečtou a jakmile dosáhnete kreditové hodnoty, která je požadavkem k ukončení studia, můžete se přihlásit k závěrečným zkouškám.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké školy dálkové studium

Dálkové studium na vysokých školách volí zpravidla uchazeči o studium, kteří mají zaměstnání, které si nemohou dovolit opustit. Jedná se tak většinou o studenty, kteří již bydlí sami a starají se nejen o sebe, ale mají rodinu. Většina vysokých škol dálkové studium umožňuje za poplatek. 

Takové studium je označováno pojmem “kombinované” a v praxi znamená, že student dochází na hodiny do školy pouze jeden a nebo dva dny v týdnu (běžně se jedná o pátky nebo soboty).

Tyto hodiny jsou koncipovány jako konzultace s pedagogy, kteří vedou dané předměty během týdne pro prezenční studium.

Kombinovaná forma studia je samostudium. O to je více náročné, než prezenční forma, kdy vám kantor vše vysvětluje a vštěpuje do vás informace. Oproti prezenčnímu studiu je u kombinovaného studia množnost absence na přípravách ke zkouškám. Pokud se tedy u kombinovaného studia rozhodnete, že celý semestr na lekce nebudete docházet, smíte přijít až na závěrečné ukončení daného předmětu.

Ne všechny obory lze studovat touto formou. Pokud už dopředu víte, že byste se chtěli stát například lékařem, ale nemůžete si z časových důvodů prezenční studium dovolit, tak na kariéru lékaře zapomeňte. Vždy si dopředu zjistěte, zda váš obor, na který se hlásíte, kombinovanou formu studia umožňuje. Více kombinovaných forem studia najdete u bakalářských oborů jak u magisterských.

Pokud studujete kombinovanou formu studia, nemáte výhody studenta! Tedy škola / stát za vás neplatí sociální a zdravotní a tato doba studia se vám nezapočítává jako práce. V případě, že nepracujete u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a přihlásíte se na kombinovanou formu studia, nezískáváte zaměstnanecké výhody (mateřská a pod.).

Vložil Kombinované studium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soukromé vysoké školy

Hlavní rozdíl mezi vysokou školou státní a soukromou je ten, že na vysoké škole státní se neplatí školné, které dělá běžně kolem 20 000 Kč / semestr. Samozřejmě je tato částka velmi individuální. Existují takové školy, kde se školné pohybuje i kolem 50 000 / semestr.

Obecně lze o soukromých školách říct, že mají nedostatek studentů. Zatímco vysoké školy státní každým rokem nabírají více a více studentů a otevírají nové obory, soukromé školy se tahají o každého studenta, který je schopen jim nějakou částku zaplatit na provoz těchto škol.

I proto se ze soukromých škol téměř nevyhazuje a tím pádem je větší jistota zdárného absolvování. Samozřejmě nelze ale předpokládat, že jakmile si zaplatíte školné, už vás nikdo od zkoušky nevyhodí.

Ze soukromých škol pak všeobecně vznikají absolventi, kteří mají větší přehled ve svém oboru. Jedná se totiž o obory jednooborové, kde je kladen hlavně velký důraz na praxi. U státních škol je kladen vždy větší důraz na teoretické znalosti studentů, které jsou praxí pouze zřídka doplňovány například formou jednoho praktického předmětu v posledním ročníku studia. Toto pravidlo neplatí však u profesí, kde je důležité získat praxi už i během studia (veterináři, lékaři, zdravotní sestry, všeobecně se jedná o obory, při kterých je nutné pracovat s lidmi a jejich zdravím).

Ne každý si však může vysokou školu dovolit platit a mnohdy i ten, kdo si to dovolit může, volí raději běžnou vysokou školu, kde mu není dána taková individualita v učení a zdokonalování se. I přesto samozřejmě i z vysokých škol státních vycházejí odborníci, kteří však savou praxi teprve musí získat.

Vložil Studium na vysoké škole | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké školy v Praze

V Praze se nachází 38 vysokých škol. Nejvíce navštěvovanou studentky je pak Karlova Univerzita, ČVUT a ČZU. Všechny vysoké školy v Praze, které jsou státní, tak na nich lze studovat bez poplatku za studium.

Tyto školy pak podléhají státnímu zákonu o vysokých školách. Vysoké školy v Praze se tedy neliší od žádných jiných.

Pokud z Prahy nejste, musíte řešit dopravu a ubytování i stravování v lokalitě, která je vaší škole blízká. Zjistěte si tedy, zda škola, na kterou se hlásíte, disponuje menzou a dokáže zajistit svým studentům ubytování.

V případě, že by tímto škola nedisponovala, museli byste každý den kvůli studiu dojíždět. Z dlouhodobého hlediska je to velmi nevýhodné.

Než se rozhodnete na nějakou školu poslat svou přihlášku, nejdříve se zaměřte sami na sebe. Kde se vidíte za 10 let? Jako lékař? Publicista? Právník? Teprve poté se pro školu rozhodněte. Dobře si prostudujte i hodnocení absolventů.

Z tohoto hodnocení se dozvíte o škole, kam se chystáte opravdu co nejvíce informací. Mezi ně patří například otázky ohledně uplatnění se na trhu práce, které bývají klíčové pro podání přihlášky.

Přihláška k přijímacímu řízení není zdarma, ale platí se za ni od 400 do 500 Kč. Cenu si stanovuje daná fakulta sama a jedná se o administrativní poplatek za přijímací řízení, který vám v případě úspěchu i neúspěchu vrácen nebude.

Vždy si také velmi dobře prostudujte, jaké jsou požadavky na studenty k přijímacímu řízení. Pokud se hlásíte na lékařskou fakultu a jdete z gymnázia, budete to mít jistě těžší, než zdravotní sestřičky, které absolvovaly maturitní vzdělání na střední zdravotnické škole. Vždy si tedy zjistěte, co musíte ke zkouškám umět.

Vložil Státní školy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola podnikání Ostrava

Jedná se o vysokou školu, která se honosí tím, že jako jediná v České republice opravdu připravuje své studenty na podnikání v praxi. Zde se naučíte jak principy teoretické, tak také praktické. V rámci studia je každý student povinen se aktivně zapojovat do praxe ve spřátelených firmách. Absolventi pak nemají problém se uplatnit na trhu práce.

Škola je soukromá, její studium je tedy hrazeno jak u prezenční, tak i u kombinované formy studia. Školné je však garantované v neměnné výši po celou dobu studia. Školné je od 17 995 Kč / semestr pro bakalářské studium v prezenční formě v Ostravě.

Jednoznačně lze říci, že tuto školu studují lidé, kteří buď chtějí založit vlastní podnik a nebo chtějí pracovat v nadnárodní a nebo velké společnosti.

Obory bakalářského studia (tříleté pro jak prezenční, tak i kombinovanou formu):

  • Podnikání
  • Podnikání a management v obchodě
  • Podnikání a management v životním prostředí

Magisterské navazující studium je dvouleté s výchozím titulem Ing. pro obor Podnikání.

Na této škole lze využít také možnosti celoživotního vzdělávání.

Škola také poskytuje individuální přístup ke každému studentovi, atraktivní výukové metody, možnost vycestování v rámci studia do zahraničí, diplom Supplement Label, vlastní vysokoškolské koleje, job servis, klub absolventů a spolupráci s podnikateli.

Konzultační střediska této školy pak naleznete i v Brně, Olomouci a Pardubicích, kde taktéž můžete tuto školu studovat, ale pouze v kombinované formě.

Ubytování je zajištěno v rezidenčních kolejích Slezská, kde se cena za ubytování pohybuje od 90 Kč do 216 Kč za noc v závislosti na vybavení a dalších aspektech pokoje. Stravování je pak zajištěno v budově školy formou bufetu. K dispozici jsou zde i menzy, které provozuje Báňská.

 

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola Příbram

V Příbrami se nachází hned několik vysokých škol, mezi které patří nejznámější VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Sídlo má v Bratislavě, ale svou fakultu právě v Příbrami. Tato fakulta nese název Ústav. Sv. Jana Nepomuka Neumana Příbram. Jedná se o neziskovou organizaci, která vychovává odborníky v oblastech zdravotnictví a sociální péče (ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní vyšetřovací metody).

Cílem fakulty je vychovávat zdravotníky a ošetřovatele v duchu křesťanství bez rozdílu materiálního zabezpečení a rasových předsudků. Škola se angažuje i v rámci organizace Člověk v tísni, kde se zapojuje do ošetřovatelského dění v rámci zemí třetího světa.

V Příbrami lze studovat tyto bakalářské obory:

Ošetřovatelství
Sociální práce

Ošetřovatelství rozvíjí teoretické vědomosti získané ze střední zdravotnické školy do praxe. Jedná se o jednooborové studium tříleté. Po celou dobu studia i před nástupem je nutno mít praxi ve zdravotnictví, která musí být doložitelná.

Sociální práce rozšiřuje profesní přípravu i do veřejné správy. Studium je tříleté a absolvent smí vykonávat funkci sociálního pracovníka v institucích a úřadech. Smí také přímo sociální péči poskytovat. Zde není potřeba předchozí praxe ani zaměstnání. Podmínkou pro přijetí do oboru je ukončené střední vzdělání maturitou.

Magisterské programy na této škole jsou studovány v Bratislavě a jedná se o přímo navazující programy těchto jednooborů.

Z dalších škol, které Příbram nabízí, lze zmínit VŠ evropských a regionálních studií, kde se lze specializovat na ekonomiku a management, či bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Stipendium pro studium v zahraničí

Prahnete-li po zahraničních zkušenostech, co se vzdělávání týče, obraťte se v prvé řadě na studijní oddělení vaší vysoké školy.

Je to nejsnazší krok, který můžete udělat k tomu, abyste na nějaké ze spřátelených fakult vaší školy mohli studovat a dále tak rozvíjet své vědomosti a dovednosti.

Nejznámějším studijním programem je ERASMUS. Jedná se o nejvíce využívaný studijní a stipendijní program v oblasti vysokých škol.

Blíže se na něj podíváme blíže, nicméně je nutno říct, že existují i jiné ne příliš známé druhy programů, kterých lze využít v případě, že vám podmínky Erasmu nevyhovují.

Mezi ně patří Aktion (Česko-rakouský program 1-9 měsíců), CEEPUS (1 – 4 měsíce), Česko-německý Fond budoucnosti (1 – 10 měsíců studia), DAAD (Česko-německý fond),  Fulbrightova komise (CZ – USA) a jiné.

ERASMUS

Je to nejsnazší způsob, jak vycestovat do zahraničí na jinou vysokou školu, na které chcete studovat a získávat zkušenosti. Erasmus má ale své podmínky, které musíte splnit. Váš studijní průměr musí splňovat určitou hodnotu stanovenou vaší školou. Dále si musíte zjistit, zda to, že předměty, které absolvujete na jiné škole v zahraničí, vám budou uznány na vaší škole a zda tedy splníte prerekvizity pro postup do dalšího semestru.

Erasmus vám zaručí, že získáte peníze na studium, ubytování i nějaké kapesné na to, abyste v dané zemi a městě mohli jak žít, tak i studovat. Neproplácí vám žádné jiné výdaje navíc. Pouze vám může přispět na cestovné, stavu v menze, koleje a náklady na studium.

V případě, že nesplníte podmínky pro zdárné ukončení vzdělávacího programu, musíte všechny peníze odevzdat programu zpět. Stačí tedy, abyste nesplnili jeden ze studovaných předmětů na dané škole a máte finanční problém.

Vložil VŠ Stipendium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Sociální stipendium

Studium vysoké školy něco stojí. To dokáže potvrdit jakýkoliv vysokoškolák, který kdy vysokou studoval a nebo studuje. Zejména největší výdaje po vás škola bude vyžadovat v momentě, kdy do studia nastoupíte. Koleje se musí platit ihned, učebnice také, nezapomíná se ani na menzu a nebo kopírku, bez které se nikdo na vysoké neobejde.

Pokud nepatříte k šťastlivcům, kteří mají bohaté rodiče, kteří své ratolesti mohou ledasco dovolit, ptejte se po sociálním stipendiu.

Zákon o vysokých školách toto stipendium ukládá za povinnost vyplácet každému studentovi, který má na něj nárok, a to v minimální výši  1 700 Kč.

Nečekejte, že by vám škola vyplatila více, než jí zákon ukládá.

Nárok na toto stipendium má každý student, který studuje vysokou školu poprvé bez ohledu na to, kolik oborů na dané nebo jiné škole studuje. Praxe: Pokud budete studovat naráz VUT i MU, dostanete stipendium na obou těchto školách. Pokud obor například na MU nedostudujete, zanikne vám nárok na stipendium. Na MU už nikdy do budoucna toto stipendium nezískáte, i když se na tuto školu opět dostanete a obor zdárně dostudujete.

Abyste měli nárok na dosáhnutí sociálního stipendia, musíte pobírat přídavek na dítě. Buď na sebe a nebo na vaše dítě, a to ve zvýšené míře 810 Kč. Jakmile pobíráte příspěvek od sociálky nižší, na sociální stipendium zapomeňte.

Mám nárok na sociální stipendium:

V tomto případě si zjistěte, zda vaše škola upřednostňuje elektronickou a nebo tištěnou formu žádosti. Tuto žádost si stáhnete na oficiálních stránkách vaší školy a nebo ji dostanete na studijním. K žádosti připojte i výpis ze sociálky, který je opatřen razítkem a nezapomeňte připojit i motivační dopis, proč právě vám by měl být příspěvek vydáván.

Pokud vám v průběhu studia nárok na tento příspěvek zanikne, neváhejte a na studijním to písemně oznamte. V případě, že to neuděláte, hrozí vám sankce a z některých škol i vyloučení ze studia.

Vložil VŠ Stipendium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké školy

Vysokých škol je v České republice několik a většina z nich má i velmi dobré jméno. Rozhodnout se pro tu správnou školu není mnohdy jednoduché a navíc u velké většiny z nich budete muset projít přijímacím řízením a o přijetí na školu se tak svými vědomostmi a znalostmi zasloužit. Pokud nevíte, jakou vysokou školu si vybrat, podívejte se na nabídku oborů, kterých je víc než dost a zaručeně si v nich vyberete takový, který vás bude bavit a zajímat.

Pokud si nevíte rady s tím, kam si podat přihlášku, můžete se obrátit i na některé internetové diskuze, kde přispívají dokonce i studenti. Ti vám mohou poradit a objektivně říct, jaké má škola a případný obor výhody nebo naopak nevýhody.

I to by totiž značně mohlo přispět k vašemu konečnému rozhodnutí. V první řadě byste si ale měli ujasnit, zda chcete jít na školu veřejnou nebo soukromou, zda by měla být v místě vašeho bydliště nebo vám nebude vadit dojíždět či bydlet na koleji a v neposlední řadě zvažte, zda zvládnete přijímací zkoušky na vysokou školu a jaké jsou vlastně vaše studijní výsledky.

Studenti, kteří se mohou chlubit velmi dobrými studijními výsledky z minulých let na střední škole, mají pochopitelně velkou výhodu, protože některé školy k těmto výsledkům přihlížejí. Pokud se chystáte k přijímacím zkouškám, rozhodně byste si měli předem zjistit, co všechno vás čeká. Mnohdy jsou to jen TSP testy, přijímací řízení formou pohovoru a u některých, zejména oborů s uměleckým zaměřením, je předem nutné dodat seznam přečtených knih například. Zjistěte si proto předem dobře veškeré informace, abyste byli na tento velký den opravdu dobře připraveni.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář