Informace o vysokých školách v ČR

Archív kategorií: Studium v Brně

Masarykova univerzita Brno fakulty

Masarykova univerzita je jednou z nejstarších univerzit v České republice a jednou z nejuznávanějších univerzit střední Evropy. Už po několik let se navíc jedná o jednu z nejžádanějších univerzit v České republice a mimo jiné jednu z nejuznávanějších. Masarykova univerzita velmi prosazuje vědu a výzkum, mimo jiné se na ně i nejvíc zaměřuje. Masarykova univerzita se v rámci výzkumu účastní různých soutěží a nutno zmínit, že často obsazuje i první čísla.

Jednotlivých fakult je několik, přičemž každá z nich se zaměřuje na výuku jiného oboru. Jde o velmi jednoduchý systém, kterému snadno porozumíte a dojdete k informacím, které potřebujete.

A jaké jsou vlastně ony fakulty?

  • Lékařské fakulta 
  • Právnická fakulta 
  • Pedagogická fakulta 
  • Filozofická fakulta 
  • Ekonomické-správní fakulta 
  • Přírodovědecká fakulta 
  • Fakulta sportovních studií 
  • Fakulta informatiky 
  • Fakulta sociálních studií 

Jednotlivé fakulty přitom umožňují studium celkem 1 400 různých oborů, mezi kterými si zaručeně každý najde ten svůj. Při výběru vhodného studijního programu a oboru je třeba myslet i na to, že pro vás musí představovat perspektivu do budoucnosti. Masarykova univerzita připravuje každoročně pro studenty dokonce i studijní programy v zahraničí a to nejen v Evropě, ale i po celém světě. Každá fakulta má navíc k dispozici i vlastní knihovnu a studovnu, kde se studenti Masarykovy univerzity mohou pravidelně připravovat na budoucí studium. Zaveden je i velmi přehledný a jednoduchý online informační systém, který představuje zdroj informací nejen v rámci knihovny a studovny pro všechny studenty.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta

Právnická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje studium v programu bakalářském, magisterském a následně doktorském. Mimo jiné se tato fakulta řadí mezi jednu ze čtyř právnických fakult, které vůbec v České republice najdete. Ačkoli byla Právnická fakulta po několik let zavřená, v současné době poskytuje vzdělávání na té nejlepší úrovni a jde o moderní fakultu, která vytváří naprosto dokonalé zázemí pro všechny studenty práv.

Přijímací řízení pro všechny fakulty Masarykovy univerzity je prakticky naprosto stejné. Vždy je nutné projít a úspěšně splnit veškeré testy, které jsou pochopitelně pro všechny fakulty rozdílné a rok od roku se liší. V současné době najdete Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na ulici Antonínská v Brně, konkrétně je sídlo v bývalé budově alumnátu.

Právnická fakulta se mimo jiné zaměřuje i na celoživotní vzdělávání, přináší studentům i široké veřejnost zpracování různých právních expertíz nebo posudků a pochopitelně poskytuje i poradenství v oblasti práva. Osobní konzultace pochopitelně nejsou zcela zdarma pro širokou veřejnost, ale lze se objednávat k akademickým pracovníkům. Každý student musí po dobu svého studia až do jeho ukončení absolvovat praxi odbornou, která je v rámci studia jedním z nejdůležitějších bodů.

Jednotlivé semináře nebo výuka v rámci praxe tak probíhá u některých veřejných soudních procesech a jednáních, rozhodčích řízení, tvorby práva nebo při realizaci různých typů smluv a dokumentů.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář