Informace o vysokých školách v ČR

Archív kategorií: Vysoké školy v ČR

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jakmile projdete přijímacím řízením a zápisem na tuto školu, stáváte se členem akademické obce této školy. Získáváte status studenta se všemi výhodami, které nabízí a tím i povinnosti, které souvisí s vámi vybraným oborem. Škola klade velký důraz na získání praxe přímo v rámci studia. V studijním plánu je velké množství předmětů, které jsou praktické a vedeny přímo na pracovištích vašich potenciálních zaměstnavatelů.

Ve škole se nenachází jen studijní oddělení, ale také poradenské centrum pro studenty, které má za úkol provést studenta celým jeho studiem a pomoci mu s jeho případnými otázkami a nedorozuměními. Poradenské centrum studentovi pomáhá v jeho hladkém studiu. Je to však pouze informační středisko.

Studentům na této škole je k dispozici rozsáhlá volně přístupná knihovna, odkud mohou čerpat poznatky pro své studium a knihy si půjčovat. Studentům také odpadá klasické kopírování materiálů z knih. Na škole funguje prodejna skript, kde si můžete zakoupit všechna skripta k předmětům, do kterých se zapíšete.

Také jsou zde studentům zpřístupněné počítačové učebny, koleje a dokonce i vlastní cestovní kancelář. Jedná se o unikát v ČR, který má tato škola pojištěn proti úpadku. Na škole se totiž vyučuje cestovní ruch a tím pádem škola nabízí praktické zkušenosti s prodejem zájezdů a dalších povinností, které z této práce vyplývají.

Stravování na škole je formou menzy, která nefunguje po celý den, ale pouze v době kolem oběda.

I na této škole je v provozu kreditní systém. Za každý zdárně ukončený předmět získá student kredit. Tyto kredity s na konci celého studia sečtou a jakmile dosáhnete kreditové hodnoty, která je požadavkem k ukončení studia, můžete se přihlásit k závěrečným zkouškám.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola podnikání Ostrava

Jedná se o vysokou školu, která se honosí tím, že jako jediná v České republice opravdu připravuje své studenty na podnikání v praxi. Zde se naučíte jak principy teoretické, tak také praktické. V rámci studia je každý student povinen se aktivně zapojovat do praxe ve spřátelených firmách. Absolventi pak nemají problém se uplatnit na trhu práce.

Škola je soukromá, její studium je tedy hrazeno jak u prezenční, tak i u kombinované formy studia. Školné je však garantované v neměnné výši po celou dobu studia. Školné je od 17 995 Kč / semestr pro bakalářské studium v prezenční formě v Ostravě.

Jednoznačně lze říci, že tuto školu studují lidé, kteří buď chtějí založit vlastní podnik a nebo chtějí pracovat v nadnárodní a nebo velké společnosti.

Obory bakalářského studia (tříleté pro jak prezenční, tak i kombinovanou formu):

  • Podnikání
  • Podnikání a management v obchodě
  • Podnikání a management v životním prostředí

Magisterské navazující studium je dvouleté s výchozím titulem Ing. pro obor Podnikání.

Na této škole lze využít také možnosti celoživotního vzdělávání.

Škola také poskytuje individuální přístup ke každému studentovi, atraktivní výukové metody, možnost vycestování v rámci studia do zahraničí, diplom Supplement Label, vlastní vysokoškolské koleje, job servis, klub absolventů a spolupráci s podnikateli.

Konzultační střediska této školy pak naleznete i v Brně, Olomouci a Pardubicích, kde taktéž můžete tuto školu studovat, ale pouze v kombinované formě.

Ubytování je zajištěno v rezidenčních kolejích Slezská, kde se cena za ubytování pohybuje od 90 Kč do 216 Kč za noc v závislosti na vybavení a dalších aspektech pokoje. Stravování je pak zajištěno v budově školy formou bufetu. K dispozici jsou zde i menzy, které provozuje Báňská.

 

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoká škola Příbram

V Příbrami se nachází hned několik vysokých škol, mezi které patří nejznámější VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Sídlo má v Bratislavě, ale svou fakultu právě v Příbrami. Tato fakulta nese název Ústav. Sv. Jana Nepomuka Neumana Příbram. Jedná se o neziskovou organizaci, která vychovává odborníky v oblastech zdravotnictví a sociální péče (ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní vyšetřovací metody).

Cílem fakulty je vychovávat zdravotníky a ošetřovatele v duchu křesťanství bez rozdílu materiálního zabezpečení a rasových předsudků. Škola se angažuje i v rámci organizace Člověk v tísni, kde se zapojuje do ošetřovatelského dění v rámci zemí třetího světa.

V Příbrami lze studovat tyto bakalářské obory:

Ošetřovatelství
Sociální práce

Ošetřovatelství rozvíjí teoretické vědomosti získané ze střední zdravotnické školy do praxe. Jedná se o jednooborové studium tříleté. Po celou dobu studia i před nástupem je nutno mít praxi ve zdravotnictví, která musí být doložitelná.

Sociální práce rozšiřuje profesní přípravu i do veřejné správy. Studium je tříleté a absolvent smí vykonávat funkci sociálního pracovníka v institucích a úřadech. Smí také přímo sociální péči poskytovat. Zde není potřeba předchozí praxe ani zaměstnání. Podmínkou pro přijetí do oboru je ukončené střední vzdělání maturitou.

Magisterské programy na této škole jsou studovány v Bratislavě a jedná se o přímo navazující programy těchto jednooborů.

Z dalších škol, které Příbram nabízí, lze zmínit VŠ evropských a regionálních studií, kde se lze specializovat na ekonomiku a management, či bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké školy

Vysokých škol je v České republice několik a většina z nich má i velmi dobré jméno. Rozhodnout se pro tu správnou školu není mnohdy jednoduché a navíc u velké většiny z nich budete muset projít přijímacím řízením a o přijetí na školu se tak svými vědomostmi a znalostmi zasloužit. Pokud nevíte, jakou vysokou školu si vybrat, podívejte se na nabídku oborů, kterých je víc než dost a zaručeně si v nich vyberete takový, který vás bude bavit a zajímat.

Pokud si nevíte rady s tím, kam si podat přihlášku, můžete se obrátit i na některé internetové diskuze, kde přispívají dokonce i studenti. Ti vám mohou poradit a objektivně říct, jaké má škola a případný obor výhody nebo naopak nevýhody.

I to by totiž značně mohlo přispět k vašemu konečnému rozhodnutí. V první řadě byste si ale měli ujasnit, zda chcete jít na školu veřejnou nebo soukromou, zda by měla být v místě vašeho bydliště nebo vám nebude vadit dojíždět či bydlet na koleji a v neposlední řadě zvažte, zda zvládnete přijímací zkoušky na vysokou školu a jaké jsou vlastně vaše studijní výsledky.

Studenti, kteří se mohou chlubit velmi dobrými studijními výsledky z minulých let na střední škole, mají pochopitelně velkou výhodu, protože některé školy k těmto výsledkům přihlížejí. Pokud se chystáte k přijímacím zkouškám, rozhodně byste si měli předem zjistit, co všechno vás čeká. Mnohdy jsou to jen TSP testy, přijímací řízení formou pohovoru a u některých, zejména oborů s uměleckým zaměřením, je předem nutné dodat seznam přečtených knih například. Zjistěte si proto předem dobře veškeré informace, abyste byli na tento velký den opravdu dobře připraveni.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vysoké hotelové školy

Vysoké školy hotelové jsou ve většině případů soukromé a najdete je zejména ve větších městech, jako je například Praha, Brno nebo Ostrava. Díky vysokým školám si tak absolventi středních škol mohou doplnit vysokoškolské vzdělání a tak se stát daleko atraktivnějším uchazečem o práci na trhu práce. Doplnit si vzdělání přitom můžete prakticky v každém věku, vždy záleží na dané vysoké škole, jakou formu studia nabízí.

Absolventi vysokých hotelových škol jsou ideálními adepty pro přijetí do vrcholového hotelového managementu, hotelových a gastronomických řetězců, které jsou úzce spojeny s cestovním ruchem. Absolventi jsou zároveň připraveni sami podnikat v oboru gastronomie, jsou naprosto připraveni pro vedení podniků. Pochopitelně z hlediska manažerské činnosti je možné řídit podniky z hlediska manažerských i v jiných oborech, než je hotelnictví a gastronomie. Vysoké hotelové školy nejsou školy univerzitního typu, a jak již bylo řečeno, ve většině případů se jedná o soukromé vysoké školy. Pravidelně je tak nutné platit školné, které může ročně dosahovat až několika desítek tisíc. Vysoké hotelové školy poskytují studentům vzdělání v rámci bakalářských i magisterských studijních programů.

Studium na takových vysokých školách probíhá v zásadě naprosto stejně, jako je tomu na jiných vysokých školách. Stanoveny jsou přednášky pro jednotlivé předměty, kterých je na semestr obvykle 7-10, některé z nich jsou povinné, jiné zase naopak. Každý semestr je pak zakončen zkouškou, kterou každý student musí splnit, aby dosáhl požadovaného počtu kreditů.

Máte-li zájem, můžete se dokonce zaměřit i na studium v cizím jazyce, většinou výuka probíhá v anglickém jazyce. Absolventi tak mohou najít uplatnění v rámci práce zejména v zahraničí, kde je o kvalifikované manažery s dobrou znalostí jazyka opravdu zájem.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář