Informace o vysokých školách v ČR

Knihovna Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita nemá centrální knihovnu, jak je tomu u některých univerzit zvykem. Jednotlivé fakulty ale mají vždy svou vlastní, menší knihovnu, kde se studenti daného oboru mohou učit, vyhledávat podrobné informace nejen v knížkách, ale i na internetu. V každé fakultní knihovně je k dispozici připojení k internetu. Jednotlivé knihovny Masarykovy univerzity mezi sebou spolupracují, místy jsou dokonce úzce propojeny a to pak zejména co se týče programů, které informují o zapůjčených a vrácených knihách a učebních materiálech či informacích pro studenty.

Veškeré knihovny Masarykovy univerzity mají navíc informační systém, ve kterém se můžete snadno informovat o tom, zda vaše požadovaná kniha je k dispozici nebo naopak. Mimo jiné je možné v tomto programu vybranou knihu rezervovat, informovat se o datu jejího vrácení – vždy je samozřejmě možné, aby daný uživatel prodloužil zapůjčení knihy, a je podrobně zaznamenáváno, zda jste s vrácením v prodlení, za což pochopitelně platíte penále.

Informační systém knihovny umožňuje vyhledávat jak v jednotlivých knihovnách zvlášť, tak i ve všech najednou. A jaké knihovny jsou studentům k dispozici?

  • Ústřední knihovna Právnické fakulty 
  • Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty 
  • Ústřední knihovna Pedagogické fakulty 
  • Ústřední knihovna Ekonomicko-správní fakulty 
  • Ústřední knihovna Filozofické fakulty 
  • Ústřední knihovna Fakulty informatiky 
  • Ústřední knihovna Fakulty sportovních studií 
  • Ústřední knihovna Fakulty speciálních studií 

Mimo jiné je možné navštívit i Knihovnu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, který byl vybudován v roce 2007. Univerzitní kampus přináší pro všechny studenty více než 500 studijních míst a celkem 90 vybavených pevných počítačů s internetovým připojením. Univerzitní kampus představuje společnou knihovnu pro celkem dvě univerzity a studenti zde najdou odbornou literaturu z oboru lékařství, biochemie, biomedicíny, vědy a dalších oborů.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.