Vysoké školy

Informace o vysokých školách v ČR

Vysoké školy bez přijímaček

Na vysokou školu se dnes můžete dostat i bez přijímacích zkoušek. Pochopitelně tuto možnost nenabízejí všechny veřejné školy a univerzity. Pokud máte obavu, že z jakéhokoli důvodu nezvládnete přijímací zkoušky, podejte si přihlášku na takovou školu, která vás na základě dobrých studijních výsledků nebo výsledků maturitního vysvědčení přijme i bez testů nebo ústních přijímacích zkoušek.

Velmi záleží i na tom, na jakou školu a na jaký obor se hlásíte. Pokud chcete studovat matematiku, pochopitelně vám značně přispějí dobré studijní výsledky právě z matematiky, která bude v rámci přijetí stěžejní. Většina studentů je navíc podrobena Národním srovnávacím zkouškám Scio, které rovněž hrají velkou roli v přijetí – ne všechny vysoké školy a univerzity na Scio výsledky přihlížejí. Pokud škola, kam se hlásíte uvádí, že přihlíží k výsledkům Scio při přijetí absolventa, je vhodné se takové zkoušce podrobit. Přínosem pro každého studenta mohou být dokonce i různé olympiády nebo účast v soutěžích, které jsou pořádány mezi středními školami v celé České republice. Zúčastnit se může každý student s dobrými studijními výsledky, které jsou na soutěžích a olympiádách stěžejními.

Pochopitelně je jen minimum veřejných škol, kam se dostanete bez přijímacích zkoušek. V neposlední řadě nutno zmínit i soukromé vysoké školy, které jsou sice zpoplatněné – cena za semestr obvykle dosahuje desítek tisíc korun, ale dostanete se na většinu z nich zcela bez přijímacích zkoušek. K přijetí vám bude stačit jen podat přihlášku, zaplatit školné na první semestr a dostavit se s maturitním vysvědčením.

Pokud studium v některém z ročníku nezvládnete, peníze vám v žádném případě vráceny nebudou. Je proto třeba si dobře rozmyslet, zda je daná soukromá vysoká škola právě pro vás.

Vložil Přijímací řízení na VŠ | Štítek , , , | Zanechat komentář

Státní vysoké školy

O státní vysoké školy je velký zájem. Divit se není opravdu čemu a to už jen z toho důvodu, že za studium v tomto případě neplatíte žádné peníze, školné, kterému se všichni studenti snaží vyhnout. I v rámci státních vysokých škol ale na vás čekají různá úskalí, která budete muset hned ze startu překonat.

Příkladem jsou přijímací zkoušky, bez kterých rozhodně nebudete přijati na žádnou státní vysokou školu. A že jsou v případě některých škol s opravdu dobrým jménem skutečně velmi těžké. Dvojnásobek to platí v případě státních vysokých škol, které jsou u nás pouze dvě.

Za státní vysokou školu jsou označovány školy policejní a vojenské. V současné době je možné navštěvovat v České republice pouze dvě státní vysoké školy:

 • Univerzita obrany v Brně
 • Policejní akademie České republiky v Praze

Obě dvě státní vysoké školy jsou univerzitního typu a rozhodně nejsou vhodné pro každého – ne každý zvládne zejména fyzicky náročnost přijímacího řízení a následné výuky, která je na obou dvou univerzitách velmi náročná a přísně hodnocená. Každá z univerzit je rozdělena klasicky na několik fakult, každý budoucí zájemce si tak může vybrat, jaká fakulta a s jakým zaměřením je pro něj ta nejlepší. Podmínky pro přijetí se liší v závislosti na fakultě a na univerzitě. V rámci Univerzity obrany patří mimo jednotlivých fakult i ústavy pro výzkum, výuku jazyků nebo centrum tělesné výchovy.

Univerzita obrany v Brně 

 • Fakulta ekonomiky a managementu 
 • Fakulta vojenských technologií 
 • Fakulta vojenského zdravotnictví 

Policejní akademie v Praze

 • Fakulta bezpečnostního managementu 
 • Fakulta bezpečnostně právní 

 

Vložil Státní školy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Soukromé vysoké školy Praha

Soukromé vysoké školy si zatím u nás nevybudovaly tak dobré jméno, jako právě veřejné, státní vysoké školy, u nichž za studium studenti neplatí školné. Školné na soukromých vysokých školách dosahuje několika desítek tisíc za oba semestry, a pokud například ve druhém ročníku studium nezvládnete, můžete přijít o pěknou sumu peněz. Na studium navíc každý nemá ze startu peníze a tak jej řeší studentskou půjčkou. Studium na vysoké soukromé škole je proto dobré pořádně promyslet, zvážit své vlastní možnosti a to nejen ty finanční.

U soukromých vysokých škol je největším blokem u většiny studentů právě ona finanční suma, kterou je nutné uhradit. Nikde ale není dáno, že soukromé vysoké školy přináší studentům daleko lepší podmínky pro studium a samozřejmě si nemůžete být jisti, že studium dokončíte. Budete-li se ale pravidelně učit a skutečně se studiu věnovat, není se čeho bát, ať už jste na škole soukromé nebo veřejné.

Největší výhodou soukromých vysokých škol je, že nemusíte absolvovat přijímací zkoušky, kterým se na veřejných vysokých školách většinou nevyhnete. Veřejné vysoké školy vyžadují oborové a vědomostní zkoušky nebo ústní pohovor, na jehož základě budete přijati nebo naopak.

V Praze a dalších velkých městech v České republice najdete celou řadu soukromých škol, které poskytují jak prezenční, tak i kombinovanou formu studia. Sami si tak můžete vybrat, zda máte zájem studovat denně nebo dálkově, co je pro vás z hlediska času a náročnosti učiva přijatelnější. Učení se nevyhnete tak jako tak, ale při denním studiu budete moct navštěvovat přednášky, o které v rámci kombinovaného studia budete ochuzeni.

Vložil Studium v Praze | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kombinované studium na vysoké škole

Kombinované studium je jednoduše řečeno dálkové studium, které mimo studia na vysoké škole navíc umožňuje studujícím pracovat nebo se starat o rodinu. Kombinované studium je ale rozhodně dobré předem zvážit a to už jen z toho důvodu, že je poměrně náročné a staví zejména na samostudiu. Pokud ale přeci jen trváte na svém a chcete studovat dálkově, je třeba se s tímto typem studia i velmi podrobně seznámit.

Výhodou je, že nebudete muset denně chodit na přednášky a věnovat se studiu, které vám zabere spoustu času – dvojnásobek to platí, pokud jste si vybrali vysokou školu, která není v místě vašeho bydliště. Přednášky jsou většinou stanoveny jednou za měsíc a to buď během týdne, nebo o víkendech. Některé jsou povinné a některé nepovinné, ale vždy se vyplatí je absolvovat a to už jen z toho důvodu, že se během nich probere stěžejní látka, která je pro daný předmět důležitá. Každý semestr je stejně jako je tomu u denního studia, zakončen zkouškovým obdobím, kde studenty čekají zkoušky z každého předmětu.

Každý student musí splnit určitý počet kreditů a stále častěji se stává, že pokud některý předmět nesplníte, nelze kredity načerpat na jiném předmětu. Některé vysoké školy v rámci kombinovaného studia studentům přesně určí předměty, které je nutné za semestr splnit, v tom je další rozdíl v denním studiu, kde si studenti mohou předměty sami vybírat.

Ještě předtím, než i podáte přihlášku ke kombinovanému studiu, přesvědčte se, že skutečně máte vůli se sami učit, studovat a vyhledávat informace. Jen tak totiž můžete v každém semestru úspěšně složit zkoušky.

Vložil Studium na vysoké škole | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dálkové studium na vysoké škole

Dálkové neboli kombinované studium na vysoké škole je stále častěji vyhledávanou formou studia. Rozhodně se není čemu divit, protože pokud se během studia potřebujete věnovat rodině, práci nebo stálé brigádě, pak ani není jiná možnost, než právě dálkové studium, které vám to umožní. A přitom vás to ani nemusí stát peníze, pokud si vyberete vysokou školu státní a nikoli soukromou.

Dálkové studium na vysoké škole ale rozhodně není procházka růžovým sadem a je třeba se připravit na to, že si dáte opravdu pěkně do těla. A to pochopitelně z hlediska učení, kterého budete mít až nad hlavu.

Bez dlouhých hodin strávených v knihách a podkladech studium rozhodně nezvládnete a nelze zapomínat, že dálkové studium je hlavně o samostudiu, kterému se doma a ve svém volném čase budete věnovat. Na přednášky bude vymezený čas, většinou se jedná o jeden víkend nebo dva dny v týdnu za měsíc, záleží hlavně na dané vysoké škole a jejím programu. Přednášky většinou nejsou povinné, ale pokud máte čas, rozhodně byste je neměli vynechat. Nejenže se na nich dozvíte něco nového z daného předmětu, ale navíc se můžete seznámit s učebním plánem a poznamenat si, co je třeba se učit. Na přednáškách se pochopitelně nestačí probrat veškerá látka, ale dostane se vám pouze stěžejních informací, ze kterých můžete těžit.

Studujete-li dálkově, na konci každého semestru vás pochopitelně čekají zkoušky, kterým se nevyhnete na žádné vysoké škole, ať už jde o školu soukromou nebo státní. V rámci zkoušky jsou na studenty dálkového studia kladeny stejné podmínky jako na studenty studia denního. Za žádných okolností se tedy některému učení nevyhnete.

Vložil Studium na vysoké škole | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přijímací zkoušky na vysoké školy

Přijímací zkoušky jsou téměř vždy nezbytnou podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Pochopitelně musí být přijímací zkoušky splněny úspěšně, pokud ne, pak je třeba se poohlédnout po některé vysoké škole, která nevyžaduje pro přijetí ve druhém kole přijímací řízení. Přijímací zkoušky ale nemusí být jen vědomostní, některé vysoké školy přijímají studenty dokonce i na základě ústního pohovoru, kde jsou rovněž prověřovány znalosti, ale jen z daného oboru, o který má student zájem. Pokud se tedy na pohovor dobře připravíte, nemůžete sami sebe zklamat.

Obtížnost přijímacích zkoušek závisí nejen na daném oboru, ale dokonce i univerzitě nebo vysoké škole, na kterou se hlásíte. Na přijímací zkoušky se pochopitelně každý student musí připravovat, některé jsou vědomostně velmi náročné a to zejména v případě, že jde o TSP testy, které jsou aplikovány stále častěji na vysokých školách. Přijímací zkoušky mohou být složeny z všeobecných testů nebo oborových testů, na které studenti mohou narazit hlavně v rámci oborů jako je právo, medicína, obory s kulturním zaměřením apod.

Samotná příprava na zkoušky je pochopitelně velmi důležitá a je prvním krokem k tomu, abyste byli na vysokou školu přijati. V první řadě je ale velmi důležité, abyste si vybrali i vhodný studijní obor, který vás bude po všech stránkách bavit, naplňovat a navíc se mu budete chtít do budoucna věnovat. To mnohdy není jednoduché a to už jen kvůli tomu, že nabízených oborů je doslova několik desítek. Zvažte proto i své možnosti a studijní výsledky, které pokud nejsou příliš dobré, rozhodně vám v přijetí nepomohou.

Vložil Přijímací řízení na VŠ | Štítek , , , | Zanechat komentář

Státní vysoké školy bez přijímaček

Dostat se na vysněnou vysokou školu není v mnoha ohledech jednoduché, a pokud se skutečně nedostanete, je to velký zásah do sebevědomí. Studenti se ale mohou dokonce zaměřit i na takové vysoké školy, které nevyžadují pro přijetí žádné přijímací zkoušky nebo jinou formu řízení. Pokud se v prvním kole nedostanete na žádnou státní vysokou školu, máte možnost podívat se na nabídku soukromých vysokých škol, které často nezahajují přijímací řízení, a v druhém kole máte šanci, že budete přijati.

Na některé vysoké školy a na jednotlivé obory především, je velmi těžké se dostat. Zejména pak co se týče oborů, jako je psychologie, přírodověda, medicína nebo právo.

Zda bude student přijat nebo nebude, záleží i na tom, jak moc je vysoká škola a fakulta žádána a kolik je uchazečů. Pochopitelně pokud jde o soukromé vysoké školy bez přijímaček, je nutné se připravit na školné, které v jednom semestru dosahuje i několika tisíc. Státní vysoké školy, na které budete přijati bez jakéhokoli přijímacího řízení, také najdete, ale je jich podstatně méně a většinou se stejně nevyhnete alespoň ústnímu řízení, kde se bere ohled hlavně na znalosti v daném oboru, na který se hlásíte. Přijímacímu řízení se ale můžete vyhnout jen v případě některých oborů, ale za splnění určitých podmínek – některé se týkají například maturitního vysvědčení a hodnocení v jednotlivých maturitních předmětech.

Chcete-li se dozvědět více informací o přijímacím řízení vztahujícího se k jednotlivým školám a fakultám, jejich oficiální stránky poskytují veškeré veřejné informace pro studenty i budoucí uchazeče.

 

Vložil Státní školy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vysoké hotelové školy

Vysoké školy hotelové jsou ve většině případů soukromé a najdete je zejména ve větších městech, jako je například Praha, Brno nebo Ostrava. Díky vysokým školám si tak absolventi středních škol mohou doplnit vysokoškolské vzdělání a tak se stát daleko atraktivnějším uchazečem o práci na trhu práce. Doplnit si vzdělání přitom můžete prakticky v každém věku, vždy záleží na dané vysoké škole, jakou formu studia nabízí.

Absolventi vysokých hotelových škol jsou ideálními adepty pro přijetí do vrcholového hotelového managementu, hotelových a gastronomických řetězců, které jsou úzce spojeny s cestovním ruchem. Absolventi jsou zároveň připraveni sami podnikat v oboru gastronomie, jsou naprosto připraveni pro vedení podniků. Pochopitelně z hlediska manažerské činnosti je možné řídit podniky z hlediska manažerských i v jiných oborech, než je hotelnictví a gastronomie. Vysoké hotelové školy nejsou školy univerzitního typu, a jak již bylo řečeno, ve většině případů se jedná o soukromé vysoké školy. Pravidelně je tak nutné platit školné, které může ročně dosahovat až několika desítek tisíc. Vysoké hotelové školy poskytují studentům vzdělání v rámci bakalářských i magisterských studijních programů.

Studium na takových vysokých školách probíhá v zásadě naprosto stejně, jako je tomu na jiných vysokých školách. Stanoveny jsou přednášky pro jednotlivé předměty, kterých je na semestr obvykle 7-10, některé z nich jsou povinné, jiné zase naopak. Každý semestr je pak zakončen zkouškou, kterou každý student musí splnit, aby dosáhl požadovaného počtu kreditů.

Máte-li zájem, můžete se dokonce zaměřit i na studium v cizím jazyce, většinou výuka probíhá v anglickém jazyce. Absolventi tak mohou najít uplatnění v rámci práce zejména v zahraničí, kde je o kvalifikované manažery s dobrou znalostí jazyka opravdu zájem.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dálkové studium vysoké školy elektro

Vysokých škol elektrotechnických je v České republice hned několik a to na různých vysokých školách státních i soukromých, v různých městech naší republiky. V zásadě si stačí najít jen tu nejlepší, která bude zcela vyhovovat vašim představám a podat si přihlášku. Fakulty elektrotechniky jsou často spojovány i fakultami informatiky.

Vybrat vhodnou vysokou školu není jednoduché a to už jen z toho důvodu, že studium probíhá i několik let, podle toho, jaký si zvolíte studijní program.

Studenti vysokých škol si mohou vybírat z formy denní nebo dálkové, přičemž stále více studentů dává přednost právě formě studia dálkové. Více méně se není čemu divit, protože při dálkovém studiu je možné chodit do práce nebo na pravidelnou brigádu.

Většina vysokých škol, které v rámci studia nabízí i elektrotechniku, přináší studentům klasické typy studia – bakalářské, doktorské a navazující magisterské. Jednou z nejznámějších fakult v rámci studia elektrotechniky je ČVUT v Praze. České vysoké učení technické je v současné době největší techniky vzdělávací univerzitou v Evropě. Celkem je možné studovat na osmi fakultách:

 • Fakulta stavební 
 • Fakulta architektury 
 • Fakulta informačních technologií 
 • Fakulta dopravní 
 • Fakulta elektrotechnická 
 • Fakulta strojní 
 • Fakulta biomedicínského inženýrství 
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Pro přijetí na některou z výše zmíněných fakult je nutné, aby student řádně splnil podmínky přijetí, které jsou ve většině případů rozdílné pro jednotlivé fakulty. Vždy je pochopitelně nejvíc přihlíženo na vědomosti v daném oboru.

 

Vložil Kombinované studium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soukromé vysoké školy v Praze

Soukromých vysokých škol je u nás hned několik desítek. Nejvíc jich studenti mohou navštívit v Praze a dalších větších městech, pokud je studium k dispozici. Pokud jste se nedostali na státní školu nebo pro vás studium na státní škole nepřipadá v úvahu z hlediska nabízených oborů na jednotlivých fakultách, podívejte se na nabídku soukromých vysokých škol. Rozhodně nebudete zklamáni a zaručeně si vyberete tu, která vám zajistí dobré vzdělání a následnou obživu do budoucích let.

Na soukromé školy už dávno není třeba nahlížet jako na školy, které zvládne každý bez ohledu na znalosti. Opak je v tomto případě pravdou a stále častěji soukromým vysokým školám nejde o to, aby si udržely každého studenta jen kvůli penězům. Na soukromých vysokých školách se jen tak nějaký student neudrží a i když je přijímací řízení často bez talentových nebo vědomostních přijímacích řízení, studenti si během prvního roku musí dát opravdu záležet, aby se zapojili do učebního procesu a vše dokonale zvládli.

Některé soukromé školy dokonce nabízí studentům víc hodin praxe, než je tomu na státních vysokých školách.

V nabídce soukromých vysokých škol navíc najdete i takové, kde můžete po úspěšném absolvování studia získat dva vysokoškolské diplomy – jeden zahraniční a jeden český. Sami se na konci můžete rozhodnout, jaký titul budete před jménem užívat, zda zahraniční nebo český. Pochopitelně vás ale v mnoha případech čeká několikatisícové školné, které dosahuje i několik desítek tisíc za rok. Pokud nemá student dostatek finančních prostředků k tomu, aby uhradil školné jednorázově, téměř vždy je možné dohodnout splátkový kalendář.

Soukromé vysoké školy je možné studovat prezenční i kombinovanou formou. V obou dvou případech je vhodné absolvovat přednášky, z nichž některé mohou být povinné.

Vložil Studium v Praze | Štítek , , , | Zanechat komentář