Informace o vysokých školách v ČR

Rektorát Masarykovy univerzity

V čele Masarykovy univerzity stojí rektor – v současné době jde o Mikuláše Beka, který byl do své funkce jmenován v roce 2011 přímo prezidentem republiky, v pořadí se tak jedná o celkem třicátého druhého rektora Masarykovy univerzity.

Rektorát Masarykovy univerzity – toto ostatně platí o všech univerzitách, je administrativním a správním útvarem rektora, který připravuje a spravuje veškeré podklady pro rozhodování. Mimo podkladů ale Rektorát řídí i hospodářskou činnost, která se přímo týká jednotlivých fakult a pracovišť univerzity.

Organizační struktura Rektorátu je naprosto jasná. Například právě Rektorát je místem, kde se můžete obrátit na Studijní odbor, Kontrolní odbor nebo Odbor výzkumu. Masarykova univerzita má připraven program zvaný Univerzita třetího věku. Tento program je u některých generací velmi oblíbený a může se do něj zapojit každý, kdo dosáhl potřebného věku pro studium a je mu přiznán starobní důchod. Mimo jiné je také podmínkou, aby měl každý absolvent ukončené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. V nabídce Univerzity třetího věku je hned několik studijních programů, nebo lépe řečeno kurzů, ze kterých je možné vybírat.

  • Všeobecně zaměřený kurz 
  • Dějiny umění a vizuální kultury 
  • Kurz v Moravském zemském muzeu 
  • Kurzy pro absolventy 
  • Spirituální dimenze člověka 
  • Kurz kulturního dědictví 

Velmi oblíbený je právě Všeobecně zaměřený kurz, který trvá celkem osm semestrů a je zakončen slavnostní promocí. Studium je zaměřeno hlavně na životní otázky zdravého životního stylu a to zejména pak ve vysokém nebo vyšším věku.

Komentáře jsou uzavřeny.