Informace o vysokých školách v ČR

Archív štítků: Scio testy

Dálkové studium vysoké školy Ostrava

I v Ostravě se najde několik vysokých škol, na kterých studenti mohou dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Jednou z vysokých škol je i Ostravská univerzita v Ostravě, která byla založena teprve roku 1991. Na vysoké škole v Ostravě je možné studovat v několika studijních programech a to na následujících fakultách:

  • Fakulta sociálních studií 
  • Přirodovědecká fakulta 
  • Lékařská fakulta 
  • Filozofická fakulta 
  • Fakulta umění 
  • Pedagogická fakulta 
  • Rektorát 

Studijní programy jsou volitelné, studenti mohou začít v tom bakalářském a dále pokračovat v programech magisterských či doktorských.

K dispozici jsou ale i programy celoživotního vzdělávání, které jsou v posledních letech velmi oblíbené nejen co se týče vysoké školy v Ostravě. Nezbytnou součástí univerzity je i knihovna, jejíž součástí je i například studovna. Univerzitní knihovna má pochopitelně především funkci výpůjční, studenti si zde na základně online systému mohou rezervovat a následně zapůjčit knihy a další studijní materiály, které jsou potřeba k jejich řádnému studiu. Abyste mohli na Ostravské univerzitě řádně studovat, musíte úspěšně projít přijímacím řízením, které je pro každou z fakult rozdílné. Většinou se jedná o přijímací řízení oborové a přihlíží se tak nejvíc na znalosti z daného oboru.

V Ostravě se nabízí studium i na Vysoké škole báňská – Technická univerzita Ostrava, která má bohatou historii a založena byla před více než 160 ti lety. Univerzita rovněž poskytuje vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských programech a to jak v rámci denního, tak i dálkového studia. V nabídce jednotlivých programů najdete zejména technické a ekonomické obory.

Vložil Kombinované studium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Scio testy ke stažení

Scio testy jsou takovým všeobecným předpokladem pro středoškolské studenty, kteří se dále chystají na vysoké školy. A to nejen pro ně. Scio testy jsou několik týdnů před nástupem k maturitní zkoušce dávány alespoň na vyzkoušení každému – výsledek však rozhodně není dobré podceňovat, a to bez ohledu na to, zda se student hlásí na vysokou školu nebo nikoli. Scio testy představuje velmi moderní vzdělávání a prověření obecných a základních informací, které by měl student během čtyřletého studia na střední škole načerpat. Scio testy jsou po skončení porovnávány i s testy jinými.

Scio ale nemá připraveny jen testy pro střední školy. Lze se podívat dokonce i na jiné testy, prakticky v nabídce najdete testy pro děti od předškolního věku až do toho školského. Stažení Scio testů je možné zejména na oficiálních stránkách Scio, ale k dispozici jsou zcela pochopitelně jen testy a jejich výsledky z let minulých. Na stránkách se mimo jiné můžete setkat i s různými novinkami a podrobnými informacemi, jak například postupovat při vyplňování Scio testů nebo jak je kompletně stáhnout.

Co se týče Scio testů pro střední školy, žáci by si na jejich výsledku měli dát skutečně záležet. A to zejména pak v případě, že se student hodlá hlásit na vysokou školy. Nejsou to všechny školy, ale některé vysoké školy při výběru svých budoucích žáků začínají přihlížet k tomu, jaký byl žákům výsledek při Scio testech. Scio testy jsou velmi obsáhlé, žák by je měl zvládnout zcela bez pomoci a jakéhokoli studijního materiálu.

Vložil Testy Scio | Štítek , , , | Zanechat komentář

Scio testy matematika

Scio testy jsou obecně známy jako testy všeobecných předpokladů, které slouží jako obecně vzdělávací programy, které ale nepůsobí na rozvoj a ověření si informací nejen ve školách. Ke Scio testům mají přístup i ti, kdo už ze školy vyšli a jen mají zájem si například Scio test z některého předmětu nebo oboru vyzkoušet. Scio testy jsou nejčastěji dávány k vyplnění těm studentům, jejichž středoškolské studium se blíží ke konci a tak i ke splnění maturitní zkoušky. Více méně jsou takovou přípravou na přijímací zkoušky na vysokou školu. Ve Scio testech si zkrátka a dobře studenti mohou dokonale prověřit své znalosti z daného předmětu. V tomto případě jde o znalosti z oblasti středoškolské matematiky.

Výsledky jednotlivých Scio testů jsou po vyplnění srovnávány s testy od dalších uchazečů a absolventů tohoto testu. Ve srovnání by tam student měl vyjít co nejlépe, což značně zvyšuje jeho předpoklad k přijetí na vybranou vysokou školu – ne všechny vysoké školy přihlížejí k výsledkům testů Scio, ale pro některé studenty je to bezpochyby značnou výhodou, pokud jim test vyjde co nejlépe.

Úlohy, které jsou studentům nabízeny k řešení ve Scio testech, jsou stanoveny na základě vědomostí pro gymnázia, které by měl student během let strávených studiem na střední škole načerpat. Při řešení testů Scio nejsou dovolovány žádné pomůcky, jako například matematické tabulky nebo kalkulačka, která by za studenty mohla vyřešit řadu matematických příkladů.

Nemusíte se ale obávat, že by se vám snad nedostalo žádné pomůcky. K dispozici jsou některé vzorečky a a poznámky, které studentům pomáhají v řešení příkladů.

Vložil Testy Scio | Štítek , , , , | Zanechat komentář