Informace o vysokých školách v ČR

Archív štítků: Studium v zahraničí

Stipendium pro studium v zahraničí

Prahnete-li po zahraničních zkušenostech, co se vzdělávání týče, obraťte se v prvé řadě na studijní oddělení vaší vysoké školy.

Je to nejsnazší krok, který můžete udělat k tomu, abyste na nějaké ze spřátelených fakult vaší školy mohli studovat a dále tak rozvíjet své vědomosti a dovednosti.

Nejznámějším studijním programem je ERASMUS. Jedná se o nejvíce využívaný studijní a stipendijní program v oblasti vysokých škol.

Blíže se na něj podíváme blíže, nicméně je nutno říct, že existují i jiné ne příliš známé druhy programů, kterých lze využít v případě, že vám podmínky Erasmu nevyhovují.

Mezi ně patří Aktion (Česko-rakouský program 1-9 měsíců), CEEPUS (1 – 4 měsíce), Česko-německý Fond budoucnosti (1 – 10 měsíců studia), DAAD (Česko-německý fond),  Fulbrightova komise (CZ – USA) a jiné.

ERASMUS

Je to nejsnazší způsob, jak vycestovat do zahraničí na jinou vysokou školu, na které chcete studovat a získávat zkušenosti. Erasmus má ale své podmínky, které musíte splnit. Váš studijní průměr musí splňovat určitou hodnotu stanovenou vaší školou. Dále si musíte zjistit, zda to, že předměty, které absolvujete na jiné škole v zahraničí, vám budou uznány na vaší škole a zda tedy splníte prerekvizity pro postup do dalšího semestru.

Erasmus vám zaručí, že získáte peníze na studium, ubytování i nějaké kapesné na to, abyste v dané zemi a městě mohli jak žít, tak i studovat. Neproplácí vám žádné jiné výdaje navíc. Pouze vám může přispět na cestovné, stavu v menze, koleje a náklady na studium.

V případě, že nesplníte podmínky pro zdárné ukončení vzdělávacího programu, musíte všechny peníze odevzdat programu zpět. Stačí tedy, abyste nesplnili jeden ze studovaných předmětů na dané škole a máte finanční problém.

Vložil VŠ Stipendium | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vysoké hotelové školy

Vysoké školy hotelové jsou ve většině případů soukromé a najdete je zejména ve větších městech, jako je například Praha, Brno nebo Ostrava. Díky vysokým školám si tak absolventi středních škol mohou doplnit vysokoškolské vzdělání a tak se stát daleko atraktivnějším uchazečem o práci na trhu práce. Doplnit si vzdělání přitom můžete prakticky v každém věku, vždy záleží na dané vysoké škole, jakou formu studia nabízí.

Absolventi vysokých hotelových škol jsou ideálními adepty pro přijetí do vrcholového hotelového managementu, hotelových a gastronomických řetězců, které jsou úzce spojeny s cestovním ruchem. Absolventi jsou zároveň připraveni sami podnikat v oboru gastronomie, jsou naprosto připraveni pro vedení podniků. Pochopitelně z hlediska manažerské činnosti je možné řídit podniky z hlediska manažerských i v jiných oborech, než je hotelnictví a gastronomie. Vysoké hotelové školy nejsou školy univerzitního typu, a jak již bylo řečeno, ve většině případů se jedná o soukromé vysoké školy. Pravidelně je tak nutné platit školné, které může ročně dosahovat až několika desítek tisíc. Vysoké hotelové školy poskytují studentům vzdělání v rámci bakalářských i magisterských studijních programů.

Studium na takových vysokých školách probíhá v zásadě naprosto stejně, jako je tomu na jiných vysokých školách. Stanoveny jsou přednášky pro jednotlivé předměty, kterých je na semestr obvykle 7-10, některé z nich jsou povinné, jiné zase naopak. Každý semestr je pak zakončen zkouškou, kterou každý student musí splnit, aby dosáhl požadovaného počtu kreditů.

Máte-li zájem, můžete se dokonce zaměřit i na studium v cizím jazyce, většinou výuka probíhá v anglickém jazyce. Absolventi tak mohou najít uplatnění v rámci práce zejména v zahraničí, kde je o kvalifikované manažery s dobrou znalostí jazyka opravdu zájem.

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář