Informace o vysokých školách v ČR

Archív štítků: Univerzity v Brně

Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta

Právnická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje studium v programu bakalářském, magisterském a následně doktorském. Mimo jiné se tato fakulta řadí mezi jednu ze čtyř právnických fakult, které vůbec v České republice najdete. Ačkoli byla Právnická fakulta po několik let zavřená, v současné době poskytuje vzdělávání na té nejlepší úrovni a jde o moderní fakultu, která vytváří naprosto dokonalé zázemí pro všechny studenty práv.

Přijímací řízení pro všechny fakulty Masarykovy univerzity je prakticky naprosto stejné. Vždy je nutné projít a úspěšně splnit veškeré testy, které jsou pochopitelně pro všechny fakulty rozdílné a rok od roku se liší. V současné době najdete Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na ulici Antonínská v Brně, konkrétně je sídlo v bývalé budově alumnátu.

Právnická fakulta se mimo jiné zaměřuje i na celoživotní vzdělávání, přináší studentům i široké veřejnost zpracování různých právních expertíz nebo posudků a pochopitelně poskytuje i poradenství v oblasti práva. Osobní konzultace pochopitelně nejsou zcela zdarma pro širokou veřejnost, ale lze se objednávat k akademickým pracovníkům. Každý student musí po dobu svého studia až do jeho ukončení absolvovat praxi odbornou, která je v rámci studia jedním z nejdůležitějších bodů.

Jednotlivé semináře nebo výuka v rámci praxe tak probíhá u některých veřejných soudních procesech a jednáních, rozhodčích řízení, tvorby práva nebo při realizaci různých typů smluv a dokumentů.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář