Informace o vysokých školách v ČR

Archív štítků: Vysoká škola Ostrava

Vysoká škola podnikání Ostrava

Jedná se o vysokou školu, která se honosí tím, že jako jediná v České republice opravdu připravuje své studenty na podnikání v praxi. Zde se naučíte jak principy teoretické, tak také praktické. V rámci studia je každý student povinen se aktivně zapojovat do praxe ve spřátelených firmách. Absolventi pak nemají problém se uplatnit na trhu práce.

Škola je soukromá, její studium je tedy hrazeno jak u prezenční, tak i u kombinované formy studia. Školné je však garantované v neměnné výši po celou dobu studia. Školné je od 17 995 Kč / semestr pro bakalářské studium v prezenční formě v Ostravě.

Jednoznačně lze říci, že tuto školu studují lidé, kteří buď chtějí založit vlastní podnik a nebo chtějí pracovat v nadnárodní a nebo velké společnosti.

Obory bakalářského studia (tříleté pro jak prezenční, tak i kombinovanou formu):

  • Podnikání
  • Podnikání a management v obchodě
  • Podnikání a management v životním prostředí

Magisterské navazující studium je dvouleté s výchozím titulem Ing. pro obor Podnikání.

Na této škole lze využít také možnosti celoživotního vzdělávání.

Škola také poskytuje individuální přístup ke každému studentovi, atraktivní výukové metody, možnost vycestování v rámci studia do zahraničí, diplom Supplement Label, vlastní vysokoškolské koleje, job servis, klub absolventů a spolupráci s podnikateli.

Konzultační střediska této školy pak naleznete i v Brně, Olomouci a Pardubicích, kde taktéž můžete tuto školu studovat, ale pouze v kombinované formě.

Ubytování je zajištěno v rezidenčních kolejích Slezská, kde se cena za ubytování pohybuje od 90 Kč do 216 Kč za noc v závislosti na vybavení a dalších aspektech pokoje. Stravování je pak zajištěno v budově školy formou bufetu. K dispozici jsou zde i menzy, které provozuje Báňská.

 

Vložil Vysoké školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dálkové studium vysoké školy Ostrava

I v Ostravě se najde několik vysokých škol, na kterých studenti mohou dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Jednou z vysokých škol je i Ostravská univerzita v Ostravě, která byla založena teprve roku 1991. Na vysoké škole v Ostravě je možné studovat v několika studijních programech a to na následujících fakultách:

  • Fakulta sociálních studií 
  • Přirodovědecká fakulta 
  • Lékařská fakulta 
  • Filozofická fakulta 
  • Fakulta umění 
  • Pedagogická fakulta 
  • Rektorát 

Studijní programy jsou volitelné, studenti mohou začít v tom bakalářském a dále pokračovat v programech magisterských či doktorských.

K dispozici jsou ale i programy celoživotního vzdělávání, které jsou v posledních letech velmi oblíbené nejen co se týče vysoké školy v Ostravě. Nezbytnou součástí univerzity je i knihovna, jejíž součástí je i například studovna. Univerzitní knihovna má pochopitelně především funkci výpůjční, studenti si zde na základně online systému mohou rezervovat a následně zapůjčit knihy a další studijní materiály, které jsou potřeba k jejich řádnému studiu. Abyste mohli na Ostravské univerzitě řádně studovat, musíte úspěšně projít přijímacím řízením, které je pro každou z fakult rozdílné. Většinou se jedná o přijímací řízení oborové a přihlíží se tak nejvíc na znalosti z daného oboru.

V Ostravě se nabízí studium i na Vysoké škole báňská – Technická univerzita Ostrava, která má bohatou historii a založena byla před více než 160 ti lety. Univerzita rovněž poskytuje vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských programech a to jak v rámci denního, tak i dálkového studia. V nabídce jednotlivých programů najdete zejména technické a ekonomické obory.

Vložil Kombinované studium | Štítek , , , , | Zanechat komentář