Informace o vysokých školách v ČR

Archív štítků: Vysoké školy v ČR

Soukromé vysoké školy

Hlavní rozdíl mezi vysokou školou státní a soukromou je ten, že na vysoké škole státní se neplatí školné, které dělá běžně kolem 20 000 Kč / semestr. Samozřejmě je tato částka velmi individuální. Existují takové školy, kde se školné pohybuje i kolem 50 000 / semestr.

Obecně lze o soukromých školách říct, že mají nedostatek studentů. Zatímco vysoké školy státní každým rokem nabírají více a více studentů a otevírají nové obory, soukromé školy se tahají o každého studenta, který je schopen jim nějakou částku zaplatit na provoz těchto škol.

I proto se ze soukromých škol téměř nevyhazuje a tím pádem je větší jistota zdárného absolvování. Samozřejmě nelze ale předpokládat, že jakmile si zaplatíte školné, už vás nikdo od zkoušky nevyhodí.

Ze soukromých škol pak všeobecně vznikají absolventi, kteří mají větší přehled ve svém oboru. Jedná se totiž o obory jednooborové, kde je kladen hlavně velký důraz na praxi. U státních škol je kladen vždy větší důraz na teoretické znalosti studentů, které jsou praxí pouze zřídka doplňovány například formou jednoho praktického předmětu v posledním ročníku studia. Toto pravidlo neplatí však u profesí, kde je důležité získat praxi už i během studia (veterináři, lékaři, zdravotní sestry, všeobecně se jedná o obory, při kterých je nutné pracovat s lidmi a jejich zdravím).

Ne každý si však může vysokou školu dovolit platit a mnohdy i ten, kdo si to dovolit může, volí raději běžnou vysokou školu, kde mu není dána taková individualita v učení a zdokonalování se. I přesto samozřejmě i z vysokých škol státních vycházejí odborníci, kteří však savou praxi teprve musí získat.

Vložil Studium na vysoké škole | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta

Právnická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje studium v programu bakalářském, magisterském a následně doktorském. Mimo jiné se tato fakulta řadí mezi jednu ze čtyř právnických fakult, které vůbec v České republice najdete. Ačkoli byla Právnická fakulta po několik let zavřená, v současné době poskytuje vzdělávání na té nejlepší úrovni a jde o moderní fakultu, která vytváří naprosto dokonalé zázemí pro všechny studenty práv.

Přijímací řízení pro všechny fakulty Masarykovy univerzity je prakticky naprosto stejné. Vždy je nutné projít a úspěšně splnit veškeré testy, které jsou pochopitelně pro všechny fakulty rozdílné a rok od roku se liší. V současné době najdete Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na ulici Antonínská v Brně, konkrétně je sídlo v bývalé budově alumnátu.

Právnická fakulta se mimo jiné zaměřuje i na celoživotní vzdělávání, přináší studentům i široké veřejnost zpracování různých právních expertíz nebo posudků a pochopitelně poskytuje i poradenství v oblasti práva. Osobní konzultace pochopitelně nejsou zcela zdarma pro širokou veřejnost, ale lze se objednávat k akademickým pracovníkům. Každý student musí po dobu svého studia až do jeho ukončení absolvovat praxi odbornou, která je v rámci studia jedním z nejdůležitějších bodů.

Jednotlivé semináře nebo výuka v rámci praxe tak probíhá u některých veřejných soudních procesech a jednáních, rozhodčích řízení, tvorby práva nebo při realizaci různých typů smluv a dokumentů.

Vložil Studium v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář